De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte
principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond
te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge
samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling
afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat
wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet
optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er
dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken.
Hieronder kunt je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de
vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

 

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de
behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes
prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding
op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing
plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie
beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele
blokkades worden opgeheven.

de werkvormen die ik toepas om de energie weer in balans te krijgen zijn: therapeutische massage, therapeutische hotstone, therapeutische cupping, therapeutische Guasha en moxa.

 

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels
via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden
prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het
communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld
hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De
prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig
hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is
onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

de werkvormen die ik toepas om de prikkeloverdracht te verbeteren zijn: therapeutische massage, zorgt voor inzicht in het mentale probleem en helpt de cliënt weer op een positieve manier in beweging te komen. therapeutische Cupping en therapeutische Hotstone, zorgen ervoor dat de fysieke klacht verbetering in de gezondheid kan opleveren, op de plaatsen waar het lichaam dit nodig heeft.

 

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht
(zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde
toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van
afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet
optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de
meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen.
Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren.
Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze
darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

De werkvormen die ik toepas voor ongewenste geestelijke belasting zijn: therapeutische massage, shiatsu, tuina en lymfedrainage die erop gericht zijn om de afvalstoffen makkelijker je lichaam te laten verlaten.

 

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één
van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een
tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen.
Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en
omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

De werkvorm die ik toepas om dit te bereiken is therapeutische massage met magnesium gel. Goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren.

 

5. Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten
jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen
is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen
of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of
verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op
een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed
mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven

De werkvormen die ik toepas om dit te bereiken zijn: therapeutische massage en aandacht voor de client. Daarnaast zorgen fysieke behandelingen als therapeutische massage, cupping, guasha, shiatsu, moxa en therapeutische Hotstone massage er ook voor dat cliënt zich mentaal weer beter voelt.